Jumat, 08 Februari 2013

Daging, oh, Daging

Dagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing, daging.

Mahal sekali kau dagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing.

….
….

*Puk-puk Arie Dagienk*

 
;